Home »
Unna dig massage när du är gravid

Unna dig massage när du är gravid

Att unna sig en massage när du är gravid är både bra för dig och för barnet – när mamman slappnar av sänks stresshormonet och måbrahormonerna ökar vilket också förs över till barnet i form av en känsla av lugn. Så om du är gravid och funderar på att unna dig en massage: gör som den gamla Nike-reklamen och Just Do It.

Comments are closed.