Allt färre döper sina barn

Vi har tidigare skrivit om hur du går tillväg när det är dags att hålla ett dop. Ett dop har man för att barnet ska få sitt namn samt tilldelas en plats i Svenska Kyrkan. 

Dopet är en kristen ceremoni och i Sverige har det sedan lång tid tillbaka varit mycket vanligt att döpa barnen i kyrkan – men nu har det visat sig att allt färre barn döps i Sverige. Vad beror det på?

Allt färre ser sig som kristna

Enligt uppgifter från Svenska Dagbladet är det endast hälften av all nyfödda barn i Sverige som döps idag (siffror från 2012). En stor anledning är att svenskarna numera inte är lika troende som man har varit. Och förändringen från att vara ett kristet land till att bli som det är idag har gått fort. Bara på 70-talet var drygt 9 av 10 svenskar medlemmar i Svenska Kyrkan men idag är det endast 6 av 10. Många svenska ungdomar har idag svårt att förstå innebörden av religion och varför man behöver tro. Detta är någonting privilegierat, som visar på att vi bor i ett säkert och tryggt land – till skillnad från länder där man ofta är rädd för döden samt känner att man inte har möjligheten att styra över sitt eget öde. Då är det lättare att vända sig till Gud.

Alternativ till dop913041-various-signs-hands-and-palms

Det vanligaste alternativet till det klassisk dopet är namnceremonin. En namnceremoni innebär att man samlar nära och kära, för att välkomna barnet och hen sitt nya namn. Det hela fungerar i princip som ett vanligt dop – förutom att man inte är i kyrkan, har en präst, eller skvätter vatten på barnets huvud. Istället äter man mat och oftast är det även någon som sjunger och håller tal. Självklart tillkommer det även gåvor till det nyfödda barnet.