Barn, begravning och sorg

Hur pratar en egentligen med barn om sorg? Det finns olika råd och tips från de som har drabbats av sorg i familjen och försökt hantera detta genom att prata med varandra.

 

När någon nära går bort är sorgen och känslan av tröstlöshet stor. Till en början kan det sista avskedet med en fin ceremoni och begravning kännas som ett steg i rätt riktning, där sorgen får delas och uttryckas öppet. Med https://gbb.nu/ får du det stöd och den hjälp du behöver för att göra begravningen precis så du önskar, tryggt och enkelt.

Hur bemöter du barn i sorg?

Hur bemöter du då sorgen och finns där för dina barn som också har drabbats av sorg? I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur prat och samtal är centralt i sorgen och att barn som inte får det kan lida väldigt i sin tystnad. Barn som drabbats av sorg tycker till exempel att de inte får prata om sin till exempel döda mamma, tillräckligt ofta. Men med ärlighet och delaktighet. Sanningen ska heller inte fördunklas av omskrivningar som förskönar, barn ska få veta sanningen och vara delaktiga. Det man inte tänker på att deras fantasi många gånger kan vara värre än vad sanningen är, därför är det viktigt att beskriva detaljer utifrån barnens värld och deras utvecklingsnivå. Det som sorgexperter i artikeln pekar på som de viktigaste punkterna för sorgehantering hos barn är att du som vuxen delger information, bidrar med kunskap, råd och stöd.

Sorgen förföljer oss hela livet och kommer i olika skepnader för att aldrig riktigt försvinna. Däremot kan en lära sig leva med sin förlust eftersom en har rätt att gå vidare med sitt liv.

Barn och unga reagerar olika kring sorg och begravning

I Vårdguiden 1177 år det att läsa om hur barn och unga reagerar olika på sorg, men grundstenen är ändå att möjligheten till att dela sorgen är ett sätt att få bearbeta den. Barnets sorg ska tas på allvar och ibland kan leken vara den bästa och viktigaste metoden för att bearbeta känslor som är svåra, för att på så sätt återta en del av kontrollen.

Mer om hur du kan prata med barn om sorg går det att läsa om i Dagens Nyheter.