Spara till barn med ISK

Spara till ditt barn med ett ISK-konto, det är förmånligt och passar perfekt för långsiktigt sparande.

 

Det är förmånligt att långsiktigt spara i ett investeringssparkonto, något som förkortas till ISK i många fall. Vill du spara till dina barn så de lättare kan förverkliga sina drömmar eller köpa en bostad i framtiden? Då är rådet att öppna ett ISK hos Aktieinvest och regelbundet föra över pengar till kontot, för att de ska växa över åren och bli en stadig summa.

 

Mest fördelaktiga sparformen på långsikt

 

Även om regeringen införde en räntehöjning på aktier och fonder förra året så är fortfarande ISK och kapitalförsäkring de långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktiga i jämförelse med traditionellt spar- eller fondkonto eller en fonddepå menar experter, något som det går att läsa mer om i denna artikel i Svenska Dagbladet.

 

Att veta är att skattehöjningen är marginell och att ISK fortfarande är en skattegynnad sparform som gjort att staten faktiskt förlorat närmare 42 miljarder, i just skattebortfall. Den stora summan förklaras av aktiemarknadens starka utveckling under högkonjunkturen som varat ända sedan ISK infördes 2012, just med avsikt att förenkla sparande i fonder och aktier för privatpersoner. I dag går det i SVT att läsa om hur hela 2,2 miljorner personer i Sverige har ett investeringssparkonto. Så det är fortsatt stark tilltro till sparformen, trots den lilla räntehöjningen som uppbådat stor diskussion och namnlistor med många namnunderskrifter. Det finns fortfarande inga nackdelar för sparare att använda sig av sparformen för till exempel sparande till ditt barn som en framtida säkerhet.

 

Skatteverkets hemsida finns massor av mer information om hur ett ISK-konto fungerar och vad som gäller:

 

  • Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto.
  • Du ska inte heller betala någon skatt på de vinster du gör.
  • Ränta, utdelning eller annan avkastning som du får på de tillgångar som du förvarar på kontot beskattas inte.
  • Du kan även ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas.
  • Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som du har för tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

 

Se till att börja spara när barnet är litet, då ökar chansen för en rejäl summa när ditt barn har fyllt till exempel 18 år. Det bådar för en tryggare framtid.